Intresseanmälan kurs

Är du intresserad av att gå kurs hos oss på Malmö SAgiK? Längst ned på sidan finns ett intresseformulär som du kan fylla i. En intresseanmälan är inte bindande. Vi återkommer med anmälningsformulär när en ny kurs ska starta.

Nedan följer en förklaring till de olika kurserna vi har möjlighet att erbjuda:

Pre-foundation: från 4 månader till 10 månader (VALP)
Kursens syfte är att ge dig och din hund bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med er framtida agilityträning. Kursen ger dig möjlighet att få träna din valp i grupp med andra hundar och den störning det kan innebära. Kursen innehåller INGEN hinderinlärning utan
fokuserar på andra viktigt kunskaper för den blivande agilityhunden. Under kursen kommer ni bland annat få lära er mer om olika belöningar och hur dessa kan användas, träna stadga, följsamhet, ordförståelse, kroppskontroll med mera.
Pre-foundation: från 9 månader uppåt (VUXEN)
Kursen har samma upplägg som ovan men riktar sig till hundar från 9 månader och uppåt. Inom ramen för denna kurs börjar vi även med enklare övningar kopplat till hinderinlärning, till exempel att runda hinderstöd och springa genom tunnlar.
Foundation 1: från 8 månader
I Foundation 1 påbörjas hinderinlärning av hopphinder, tunnel, slalom och vippbrädan. OBS! Nivån anpassas efter hundens ålder. Vi kommer under denna kurs börja arbeta mer med hundens förståelse för de olika hindertyperna, hindersug samt med förarens handling. Under
kursen så kommer ekipagen få lära sig om inlärningsmetoder för de olika hinder som kursen innefattar samt lära sig grunden i olika handlingstekniker och byten. Beroende på ålder på hunden kommer vi även under kursens gång börja arbeta med mindre kombinationer.
Foundation 2: från 12 månader
Foundation 2 är en påbyggnad av Foundation 1. Här förväntas hunden ha påbörjat sin inlärning av hopphinder, tunnlar, slalom och vipp innan kursen startar (det är ok om vissa hjälpmedel behövs och om hinder inte kan tas i kombination än). Under kursen kommer vi även introducera A-hinder och balansbom. Vidare kommer ekipagen få utveckla sin handling
ytterligare och arbeta vidare med olika typer av kombinationer.
Fortsättningskurs
Denna kurs passar dig vars hund kan de flesta hinder (hjälpmedel är ok) och vill börja springa lite längre kombinationer och banor. Kursen innehåller alla hindertyper och målet är att du och din hund ska få de redskap ni behöver för att ta er till klass 1 nivå.
Temakurser
En temakurs kan vara en kurs med färre antal tillfällen, workshops med mera.